Privātuma politika

Spēkā esošā Konfidencialitātes politika nosaka informācijas iegūšanas, izmantošanas un atklāšanas kārtību, ko sniedz lietotāji (turpmāk - "Jūs") mūsu tīmekļa vietnes lasofi.lv (turpmāk - "Vietne") lietošanas laikā un pakalpojumu, ko sniedz uzņēmums SIA LaSofi (turpmāk - "Mēs" vai "Mūsu Uzņēmums").

Informācijas iegūšana

1.1. Mēs varam iegūt šādu informāciju par Jums:

1.1.1. Personīgā informācija: Jūsu vārds, kontaktinformācija, tostarp e-pasta adrese un tālruņa numurs, kā arī citi dati, ko Jūs sniedzat, izmantojot mūsu pakalpojumus.

1.1.2. Informācija par Vietnes apmeklējumu: Mēs varam automātiski iegūt informāciju par Jūsu Vietnes apmeklējumu, tostarp IP adrese, pārlūka dati, apmeklējuma datums un laiks.

Informācijas izmantošana

2.1. Mēs izmantojam Jūsu sniegto informāciju šādām mērķiem:

2.1.1. Pakalpojumu sniegšana: Pieprasījumu apstrāde un juridisko pakalpojumu sniegšana, kā arī sazināšanās ar Jums saistībā ar pakalpojumu sniegšanu.

2.1.2. Vietnes uzlabošana: Datus par apmeklējumu analizēšana, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pielāgotu Vietni lietotāju vajadzībām.

Informācijas atklāšana

3.1. Mēs nesniedzam personīgo informāciju trešajām personām, izņemot gadījumus, kas paredzēti likumā vai gadījumus, kad tas ir nepieciešams pakalpojumu sniegšanai, atbalstam vai lietotāja piekrišanai.

Informācijas drošība

4.1. Mēs veicam pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu informācijas drošību. Tomēr mēs nevaram garantēt pilnīgu aizsardzību pret neautorizētu piekļuvi vai izmantošanu.

Izmaiņas konfidencialitātes politikā

5.1. Mums ir tiesības veikt izmaiņas šajā Konfidencialitātes politikā. Izmaiņas stājas spēkā no tā brīža, kad tās tiek publicētas uz Vietnes.

Sazinieties ar mums

6.1. Jautājumos par konfidencialitāti varat sazināties ar mums, sūtot e-pastu uz info@lasofi.lv.

Vietnes lietošana nozīmē Jūsu piekrišanu šīs Konfidencialitātes politikas noteikumiem.